Scroll to top

Naše služby

Naše služby

1

Stavba rodinných domov

Zastrešujeme stavbu rodinného domu na kľúč. Teší nás, keď zákazníci vložia plnú dôveru do našich rúk. Oslovujú nás projekty so zaujímavou architektúrou. Milujeme výzvy a sme presvedčení, že každá z nich nás rozvíja.

Ako to funguje?

– štúdium projektovej dokumentácie
– osobná obhliadka pozemku
– cenová ponuka hrubej stavby
– stanovenie termínu začatia stavby
– zhotovenie staveniska
– zameranie geodetom
– zhotovenie základnej dosky
– zhotovenie hrubej stavby

Našim cieľom je uľahčiť a spríjemniť zákazníkovi celý proces stavby. Snažíme sa docieliť to, aby nemal skoro žiadne povinnosti. Preto mu ponúkame kompletný servis.

– povolenia, žiadosti a iné stavebné dokumenty
– stavebný denník a stavebný dozor
– poriadok a bezpečnosť počas stavby

Galéria

2

Stavebné práce

– obklady a dlažby, terasové a balkónové dlažby
– strojové omietanie, prenájom stroja
– zhotovenie liatych poterov
(cementové, anhydritové)
– epoxidové liate podlahy
– jadrové vŕtanie
– SDK práce
– maľby a nátery
– zateplovacie práce a fasády
– omietkárske a murárske práce
– oplotenie pozemkov
(gabióny, murované, kovové)
– záhradnícke práce, zhotovenie zelených plôch

3

Ploché strechy

– zhotovenie plochých striech náterovým
systémom SIKA MTC
– oprava a údržba plochých striech

4

Cestárske práce

– oprava výtlkov
– údržba cestných komunikácií

5

Údržba budov

– údržba obytných budov
– údržba priemyselných budov a objektov

Referencie:
– subdodávateľ Stavebnej údržby EMO 1, 2
pre ISS Facility Services (3 roky)
– hlavný dodávateľ Stavebnej údržby EMO 1,2, MO 3,4
a VE Veľké Kozmálovce pre Slovenské elektrárne (3 roky)
– údržba a strarostlivosť o Ubytovňe pre Levice Invest
(5 rokov)

6

Priemyselné čistenie

– čistenie technologických a iných zariadení
– čistenie budov a okolia budov
– vysokotlaké WAP 500 bar a 350 bar

Referencie:
– čistenie technických zariadení EMO 1,2 pre SE (2 roky)