Scroll to top

Rodinný dom
Horný Ohaj

Výzva: zhotovenie hrubej stavby
Začiatok výstavby: september 2020
Odovzdanie: november 2020 (hrubá stavba po veniec)

Hrubú stavbu sme zrealizovali podľa projektu dodaného zákazníkom. Stavba je postavená na základových pásoch a doske. V dome sme zhotovili hydroizoláciu, obvodové múry z tehly, veniec a väzníkovú strechu. Taktiež sme nainštalovali aj ležatú kanalizáciu.

Stavba domu bez starostí?

Našim cieľom je uľahčiť a spríjemniť zákazníkovi celý proces stavby. Snažíme sa docieliť to, aby nemal skoro žiadne povinnosti. Teší nás, keď zákazníci vložia plnú dôveru do našich rúk.