Scroll to top

Rodinný dom
Nitra Šúdol

Výzva: stavba rodinného domu na kľúč podľa projektu dodaného zákazníkom.
Začiatok výstavby: jún.2020
Pozastavenie výstavby: október 2020 z dôvodu nedostatku financií zákazníka

Rodinný dom sme rozostavali podľa projektu dodaného zákazníkom. Stavba je realizovaná na základových pásoch. Na prízemie sme použili betónové murivo a na prvé podlažie tehlu. Stropy sú vyskladané z betónových monolitov. Stavba bola realizovaná od prvých výkopov až po prípojky elektriny, vody, kanalizácie a bleskozvodu.

Stavba domu bez starostí?

Našim cieľom je uľahčiť a spríjemniť zákazníkovi celý proces stavby. Snažíme sa docieliť to, aby nemal skoro žiadne povinnosti. Teší nás, keď zákazníci vložia plnú dôveru do našich rúk.